Kretsting 2021

Tid


Sted


Kretstinget for Agder Bedriftsidrettskrets er utsatt fra 24. mars til 2. juni.

Det innkalles til Kretsting for perioden 2019 og 2020.
Tinget avholdes på Dyreparken Hotell onsdag 2. juni fra kl. 18:00. Registrering og enkel bevertning fra kl. 17:00.

NB! Av hensyn til COVID vurderes det å tilby en digital løsning (Teams) som et alternativ til fysisk oppmøte. Informasjon kommer dersom aktuelt.

Kretstinget er kretsens høyeste myndighet. Det er her alle saker av betydning for kretsens virksomhet blir vedtatt. Det er også her retningslinjene for arbeidet de neste 2 år trekkes opp. Alle lag må følge de lovlige vedtak som fattes på Kretstinget.
Vi håper ditt lag vil være representert på Kretstinget til Agder Bedriftsidrettskrets.

Ytterligere informasjon samt saksdokumenter gjøres tilgjengelig så snart disse er klare.

For ytterligere informasjon og påmelding:
https://agder.bedriftsidretten.no/p/44735/kretsting-2021 Andre arrangementer fra Agder bedriftsidrettskrets

Levert av IdrettenOnline