Protokoll fra kretsting, nytt styre og nye satser for medlemskontingent.

Postet av Vestland Bedriftsidrettskrets den 3. Mai 2021

Vestland Bedriftsidrettskrets arrangerte kretsting, onsdag 21. april 2021 via Microsoft Teams. Totalt var det 12 stemmeberettigede som deltok på tinget. Foruten å vedta årsmelding, regnskap for 2019 og 2020, ble nytt kretsstyre i perioden 2021-2023 valgt. Det ble også vedtatt nye satser for medlemskontingent som først vil gjelde fra 2022. 

Les protokollen fra tinget: 

Protokoll - Vestland Bedriftsidrettskrets - Kretstinget 2021 - Signert.pdf

Følgende kretsstyre ble valgt:

Leder 

Anne Beth Ravndal 

Bergen Kommune BIL

Nestleder 

Cato Systad 

DNB BIL

Medlem 

Ina Kristine Løkås 

Tryg BIL

Medlem 

Kjell Trengereid 

Universitetet BIL

Medlem 

Hege Aarethun 

Universitetet BIL

Vara: 

Viljar B. Solbakken 

Fisken BIL

Nye satser for medlemskontingent f.o.m 2022: 

Tilknytningslag, 1-2- medl: 1.000kr 

2-15 medlemmer 2.000kr 

16-49 medlemmer 4.000kr 

50-199 medlemmer 6.000kr 

200- 349 medlemmer 8.000kr 

350+ medlemmer 10.000kr 

 Pris / gebyr for de som ikke har registrert i Samordnet rapportering: 1.500kr  0 Kommentar

Innkalling til kretsting

Postet av Vestland Bedriftsidrettskrets den 8. Mar 2021


Tingdokument Kretsting 2021 VIBK.pdfINNKALLING TIL KRETSTING 2021

Vi har gleden av å invitere til Kretsting for perioden 2019-2020 

Onsdag den 21.april, 2021 - KL. 18.00

Tinget avholdes digitalt på Microsoft Teams 

Kretstinget er kretsens høyeste myndighet. Kretstinget velger kretsens styre, godkjenner regnskapet og budsjettet, fastsetter medlemskontingent og behandler innkomne saker.  

Kretsen ledes og forpliktes av styret som er kretsens høyeste myndighet mellom tingene. Alle ordinære bedriftsidrettslag og enklere bedriftsidrettslag har stemmerett på kretstinget etter følgende fordeling: 

Representasjon på Kretstinget:

I henhold til Norges Bedriftsidrettsforbunds lover, og HBIK’s lover, har følgende stemmerett på Kretstinget:

    • Bedriftsidrettslag inntil 50 medlemmer: 2 representanter
    • Bedriftsidrettslag fra 51 medlemmer og oppover: 3 representanter

I henhold til NBIFs lov §6(1) gjelder følgende for representanter til Kretstinget: 

For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av et bedriftsidrettslag tilsluttet særkretsen i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov § 10-4.                

I henhold til NIFs lov §2-4, skal det ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting velges kandidater/representanter fra begge kjønn. 

Saker til Kretstinget: Forslag som ønskes behandlet, må være sendt kretsstyret senest innen 3 uker før tinget – dvs. innen 31.mars 2021. Saker sendes til vestland@bedriftsidretten.no 

Alle bedriftsidrettslag oppfordres til å møte. Fullstendig saksliste og saksdokumenter sendes ut senest 1 uke i forkant av kretstinget. 

Påmelding: Frist for påmelding er 06. april 2021 bruk lenken: PÅMELDINGSSKJEMA KRETSTING 2021

Med vennlig hilsen 

Vestland Bedriftsidrettskrets

 

Anne Beth Ravndal            Brit Helen Simmenes

Leder                                 Daglig leder


0 Kommentar

NY dato for løp 1 i Springkarusellen

Postet av Vestland Bedriftsidrettskrets den 25. Feb 2021

Med bakgrunn i Covid-19 og etter samtale med Bergen kommune har vi besluttet å flytte starten av Springkarusellen. Første løp vil derfor bli arrangert 23. mars istedenfor 09. mars som først planlagt. Løpet 9. mars arrangeres 06. april. Se HER for oppdatert terminliste. 
0 Kommentar

Meld deg på Springkarusellen!

Postet av Vestland Bedriftsidrettskrets den 11. Jan 2021

Springkarusellen fortsetter med 10 nye løp i 2021 og melder du deg på innen 1. mars er du med i trekkingen av en sportsklokke fra Polar! 


Springkarusellen har start og mål ved Tveitevannet vis a vis Sletten senter. Her kan du velge mellom fleksistart hvor du velger 1 eller 2 runder, eller fellesstart på 5km som for året er kontrollmålt av Kondis. 

Les mer om karusellen og påmelding på www.springkarusellen.no 

0 Kommentar

Årets sprekeste gavekort

Postet av Vestland Bedriftsidrettskrets den 25. Nov 2020

Er du usikker på hva du skal kjøpe i julegave i år? Hva med et sprekt gavekort på innføringskurs i klatring, med mulighet for ta brattkort? Klatring er en gøy aktivitet proppfull av mestringsopplevelse!

Eller hva med et gavekort på deltakelse på vår populære og heldigitale turkonkurranse Ti på Topp Bergen 2021? Ingen smittefare, trygg turgåing sammen med andre, men hver for oss. Høres begge deler bra ut? Kjøp et kombogavekort da vel! Tur og klatring er aktiviteter som går hånd i hånd. Mange fine opplevelser venter!

Bestill gavekort her


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline